GK Design x Adis art

คุยกับ - กัญจน์ คิม illustrator เจ้าของเพจ GK Design จากความชื่นชอบนำมาสู่การเติมเต็มความฝันวัยเด็ก ถ่ายทอดจินตนากา...

Continue reading