KT’s Art Gallery x Adis art

คุยกับบอม - กษิดิศ ธรณไพบูลย์ illustrator ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต คน ความรัก ผ่านผลงานภาพประ...

Continue reading